Trädfällning

Trädfällning

Hej alla läsare i Torsby! Det finns några olika sätt att fälla träd och det är viktigt att välja rätt metod för jobbet. Om du gör på fel sätt kan det leda till skador på trädet eller omkringliggande byggnader och personer. Därför är det viktigt att lära sig hur det här med trädfällning fungerar och så kan du även fundera på om du ska fälla trädet själv eller om du istället ska ta hjälp av någon som är professionell inom det här med trädfällning.

Först ska du titta på trädet och fundera ut hur du ska göra. Ta sedan ett måttband och mät trädets diameter, det är viktigt att du vet trädets exakta storlek. Detta är nödvändigt för att kunna planera ut hur du ska gå tillväga för att fälla trädet på bästa sätt.

Nu när du vet trädets exakta storlek kan du börja planera hur du ska göra. Du behöver också titta på trädets läge och se till att det inte finns några hinder i vägen som kan göra fällningen svår eller farlig. Innan du börjar fälla trädet är det också bra att markera trädet med något så att du inte träffar någon annan när du arbetar.

Nu är det dags att börja fälla trädet. Du ska börja från toppen av trädet och jobba dig gradvis neråt. Se till att du alltid har ett säkert fäste och ta det lugnt så att trädet inte faller omkull innan du är klar.

När trädet väl är fällt ska du se till att kapa de översta grenarna så att de inte hindrar dig när du ska börja bryta trädet ner i mindre bitar. Detta gör det enklare för dig att hantera trädet och gör det samtidigt mindre farligt.

Nu är det bara att börja bryta trädet ner i mindre bitar och sedan transportera bort det från platsen.


Kommentarer är stängda.